Відмінник

Вчимося на відмінно

Спеціальні дати, свята

Easter is early this year. (Цього року Великдень буде ранньою весною.)
I started work here at the Easter in 2002. (Я почав працювати тут на Ве­ликдень у 2002 році.)