Відмінник

Вчимося на відмінно

During чи while?

During та while перекладаються як «під час», «протягом».
During — це прийменник: We usually read and write during the lesson. (Ми зазвичай читаємо й пишемо протягом уроку.)
While — сполучник, вживається на початку підрядного речення: I often read while I am eating. (Я часто читаю, коли їм.)