Відмінник

Вчимося на відмінно

Умова рівноваги важеля

Звичайно важіль являє собою стрижень, який може обертатися навколо опори (точка О) або закріпленої нерухомо осі. На рисунку зображено лабораторний важіль у вигляді лінійки, через центр якої проходить горизонтальна вісь. Тягарці, набори яких відрізняються удвічі за загальною вагою, підвішені до важеля на різних відстанях ліворуч і праворуч від осі (ці відстані відрізняються теж удвічі), тобто Умова рівноваги важеля, звідки Умова рівноваги важеля; Умова рівноваги важеля і Умова рівноваги важеля — плечі сил Умова рівноваги важеля і Умова рівноваги важеля.
Умова рівноваги важеля
Плече сили — це найкоротша відстань від лінії дії сили до осі чи до точки обертання.
Момент силиM — це добуток значення сили на її плече:
Умова рівноваги важеля; Умова рівноваги важеля (не джоуль!).
Момент Умова рівноваги важеля викликає обертання важеля у напрямку руху годинникової стрілки, момент Умова рівноваги важеля — у протилежному. Важіль знаходиться у рівновазі, якщо момент сили, який обертає важіль за годинниковою стрілкою, дорівнює моменту сили, який обертає важіль проти годинникової стрілки.