Відмінник

Вчимося на відмінно

Залізний вік

Залізний вік. Наприкінці ІІ — на початку І тисячоліття до н. е. на території Східної Європи люди навчилися виплавляти залізо з руди і виробляти з нього знаряддя праці, зброю й господарські та побутові речі (мечі, сокири, серпи, наральники і т. ін.). У VIII­–VII ст. до н. е. видобування заліза й виготовлення з нього різних предметів було добре освоєно, залізо стало широко використовуватися у господарстві. Поступово руйнувалася первісна домашня община, припинилися спільне володіння землею і спільний її обробіток. Орна земля почала передаватися в користування окремим сім’ям і згодом перетворюватися на їхню приватну власність. Нерідко окремі сім’ї переселялися в інші місця, змішувалися з іншими, кровно не спорідненими. Родова община кровних родичів із часом перетворюється на сусідську, територіальну общину. Окремі племена об’єднувалися в союзи споріднених племен.

 

Історія України