Відмінник

Вчимося на відмінно

Слов’яни напередодні Великого переселення народів

Візантійські автори відзначали, що життєвий устрій слов’янських, зокрема антських, племен був демократичним. Візантійський історик Прокопій Кесарійський (VI ст.) писав, що «живуть вони в убогих хатинах... Усі ці люди високі на зріст і надзвичайно сильні... Більша частина земель за Істром (Дунаєм) належить їм».

М. С. Грушевський у своїх працях висував гіпотезу, що найдавнішими предками українського народу були антські племена IV­VI ст. Із думкою Грушевського згодні й інші історики: І. П. Крип’якевич, Н. Д. Полонська-Василенко та ін.

Але навряд чи можна конкретно вважати давніми предками будь­якого народу, в тому числі й українського, лише одне об’єднання племен — антів чи якесь інше. Очевидно, більш правомірно вважати, що, як і інші, український етнос формувався протягом багатьох століть шляхом об’єднання місцевого, слов’янського населення і прийшлих племен.

 

Історія України