Відмінник

Вчимося на відмінно

Формули скороченого множення. Квадрат двочлена. Різниця квадратів. Сума і різниця кубів

Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого виразу на другий і плюс квадрат другого виразу.

(а + b)2 = а2 + 2аb + b2.

Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого виразу на другий і плюс квадрат другого виразу.

(а - b)2 = а2 - 2аb + b2.

Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на суму цих виразів.

а2 - b2 = (а + b)(а b).

Добуток різниці двох виразів на суму цих виразів дорівнює різниці квадратів цих виразів: (а + b)(а b) = а2 - b2.

Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці.

Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми.

Куб суми двох виразів дорівнює кубу першого виразу плюс потроєний добуток квадрата першого виразу на другий вираз плюс потроєний добуток першого виразу на квадрат другого виразу і плюс куб другого виразу.

Куб різниці двох виразів дорівнює кубу першого виразу мінус потроєний добуток квадрата першого виразу на другий вираз плюс потроєний добуток першого виразу на квадрат другого виразу і мінус куб другого виразу.

Алгебра