Відмінник

Вчимося на відмінно

Будова та життєдіяльність рослин

Будова та життєдіяльність рослин. Основні процеси життєдіяльності рослин

Збільшувальні прилади. Будова рослинної клітини. Різноманітність рослинних клітин. Життєдіяльність клітини

Тканини рослини, їх функції та взаємозв’язок

Органи рослини, їх функції та взаємозв’язок. Вегетативні органи рослини. Корінь і кореневі системи

Мінеральне живлення. Ґрунт і його значення в житті рослини. Добрива

Внутрішня будова кореня. Будова кореня у зв’язку з його функціями

Пагін, його будова. Стебло – вісь пагона. Різноманітність пагонів. Видозміни пагонів

Транспорт речовин по рослині. Внутрішня будова стебла у зв’язку з пересуванням по ньому речовин

Брунька – зачатковий пагін. Листок – бічна частина пагона. Будова і різноманітність листків. Видозміни листків

Будова листка та його роль у забезпеченні процесу фотосинтезу, газообміні та випаровуванні води

Середовища існування рослин. Зв’язки рослин із іншими компонентами екосистем. Відповідь рослин на подразнення

Біологія